آگهی ها درج آگهی ورود
صنایع فلزی قائم

آخرین بازدید:  4 ماه پیش

عضویت از تاریخ:  آذر 12، 1402
اردبیل, اردبیل
میزان تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی:
آدرس
اردبیل ، میدان علی آباد ، خیابان آهن فروشان ، جنب فاز یک ، روبروی خانه زبان ، صنایع فلزی قائم